Statoil

: 2011-2014

: Hovedkontrollbygg for Statoil

: Adm. og driftsbygg

: 56 000m2 inkl. parkering

: Totaltekniske fag 400 000 000

: Moderne, energiriktig bygg med siste teknologi. De beste bygningsmessige kvaliteter.

:

  • Elektro
  • Automatikk
  • TBrann, nødlys, adgang, innbrudd og ITV
  • Varme og kjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg