Statsarkivet

: 2007-2012

: Arkiv

: Eksisterende bygg + nybygg

: 8000m2

: 10 000 000

: Verneverdig hovedbygg. Nytt konserveringsbygg.

:

  • Elektro
  • Automatikk
  • Brann, nødlys, adgang, innbrudd og ITV
  • AV-installasjon