Statoil

: 2011-2014
: Hovedkontrollbygg for Statoil
: Adm. og driftsbygg.... LES MER