Byggingen av Sandsli Sykehjem og omsorgsboliger har startet

Byggingen av Sandsli Sykehjem og omsorgsboliger har startet

Vi har begynt arbeidet med å bygge det nye sykehjemmet og omsorgsboliger på Sandsli! Totalt vil sykehjemmet få 150 plasser med heldøgnsomsorg. I tillegget innholder prosjektet dagsenter for demente, aktivitetsrom, velværerom og parkeringskjeller.

Her blir det lagt stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager.
Vi gleder oss til fortsettelsen frem mot ferdigstillelse i april 2020.