Er ditt elektriske anlegg i orden?

Er ditt elektriske anlegg i orden?

I samarbeid med Boligkanalen, har vi skrevet en artikkel for å øke fokuset på å ha et velfungeende og trygt elektrisk anlegg.

“Halvparten av alle boligbranner i Norge forårsakes av elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det betyr at det er viktig å ha et velfungerende og trygt elektrisk anlegg, samt at du må være bevisst på hvordan og når du bruker elektrisk ustyr hjemme.”.... Les resten av artikkelen vår her: http://boligkanalen.no/frolandnoss/er-ditt-elektriske-anlegg-i-orden