FN Elektro & Ventilasjon er en utførende entreprenør innen ventilasjon og elektro. Selskapets kontorer er på Spelhaugen i Fyllingsdalen. Vår ventilasjonsavdeling tar i hovedsak store og mellomstore prosjekter i Bergen og omegn. Den består av prosjektledere og anleggsledere. Elektroavdelingen utfører alt fra små enkeltstående serviceoppdrag til de største prosjektene i fylket. Avdelingen består av prosjektledere, anleggsledere, montører, hjelpearbeidere og lærlinger.

Vi har fokus på bærekraft, kvalitetsstyring, at jobben skal utføres på en trygg måte og at arbeidet vi leverer er i henhold til avtale. Kompetanseheving av de ansatte på alle nivåer er også viktig for å sørge for at vi er best i klassen i bransjen vi driver i. Avdelingene for elektro og ventilasjon tar gjerne prosjekter sammen hvor vi drar stor nytte av å være i samme hus, men avdelingene gjør også separate prosjekter.

FN Elektro & Ventilasjon er heleid av Instalco. Det er et svenskt selskap med en forretningsmodell som består av å kjøpe opp veldrevne bedrifter innenfor tekniske fag i byggebransjen og tilrettelegge for videre vekst. Gjennom moderselskapet tilbys våre ansatte å delta i Instalco-skolen som består i kursing på bas- og prosjektledernivå og gjennomføres sammen med andre Instalco-eide selskaper i Norge.