FN Elektro & Ventilasjon Krokatjønnveien 11C 5147 Fyllingsdalen Telefon: +47 55 20 64 20 firmapost@fnelektro.no Organisasjon: 977 349 990