Jordfeil? – Test jordfeilbryteren din

Ta kontakt med Frøland & Noss Elektro AS, vi hjelper deg

Jordfeil i Bergen

Begrepet jordfeil brukes om feil eller svikt i isolasjonen i elektriske anlegg eller utstyr. Jordfeil oppstår der strømførende deler kommer i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte med jordleder, og man får en lekkasjestrøm mot jord. I praksis vil dette si at strømledere kommer i kontakt med deksler eller ytre deler av et apparat og dermed kan gi skadelige berøringsspenninger.

Hvor oppstår jordfeil?
Jordfeil kan oppstå i alle elektriske apparater, anlegg og ledninger. Jordfeil kan føre til at faste installasjoner, som for eksempel ledninger og kabler, eller flyttbare apparater, som vaskemaskin og kaffetrakter, blir strømførende.

Unngå skader ved jordfeil, installer jordfeilbryter
Jordfeilbrytere installeres foran elektriske installasjoner for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord. Ved lekkasjestrøm vil jordfeilbryteren koble ut strømtilførselen til en elektrisk kurs for å hindre utilsiktet skade på personer og eiendom. Jordfeilbrytere er raske og «fintfølende» og reagerer så raskt at det ikke skal være fare for brann eller berøringsfare.

Jordfeilbryter er etter dagens normer og forskrifter påbudt for alle forbrukskurser i boliger.

Test jordfeilbryteren
Huseier er selv ansvarlig for egne elektriske installasjoner. Det anbefales at man tester jordfeilbryteren med jevne mellomrom for å sikre at den fungerer som den skal. Intervallet varierer fra produsent til produsent – bruksanvisningen for din jordfeilbryter skal finnes i sikringsskapet. Som en regel bør du teste jordfeilbryteren minst to ganger i året.

Om jordfeilbryteren ikke kobler ut under testen, må autorisert elektriker kontaktes for å rette feilen.

Frøland & Noss Elektro AS måler jordfeil, og monterer jordfeilbeskyttelse hos private og bedrifter. Vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder i Bergen på vårt arbeid. Våre fagfolk ønsker å yte det lille ekstra for at du skal bli fornøyd med den totale kvaliteten du får hos oss.