Lader elbil

Frøland & Noss Elektro AS installerer løsninger for ladeuttak til elbiler.

Prosjektering og installasjon av ladeuttak for elbiler

Ladeuttak for elbiler deles inn i tre kategorier: Hurtiglading, semi-hurtiglading og normallading. Normal lading vil som oftest være det som er mest aktuelt i boliger, med tanke på kostnader for installasjon og tilgang på strøm i det eksisterende anlegget. Videre er det 3 alternativer («modes») for lading av elektriske biler.

I forbindelse med installasjon av ladeuttak for elbil, er det mange punkter som må avklares. Relevante spørsmål vil være:

  • Hvor skal uttaket etableres? Hjemme i din private garasje, i felles garasjeanlegg / parkeringshus, ladestolpe på offentlig sted o.l.
  • Hvilket er behovet – type bil og ladekontakt
  • Valg av kategori / løsning / mode
  • Skal effektforbruket måles (aktuelt når lader er forsynt fra et fellesanlegg)
  • Er strøminntaket dimensjonert for tilkobling av ønsket ladetype?
  • Tillater nettselskapet at det etableres hurtiglader, eller må foranliggende nett forsterkes?
  • Nett-typen på anlegget må avklares, og er avgjørende for hvilken ladertype som kan installeres.

Det kommer fortløpende reguleringer fra lovgivere, eltilsyn og nettselskaper – med regelverk og retningslinjer for hvordan installasjon av ladeuttak skal utføres.

Det er kun tillatt med 10A sikring for lading av elbil over vanlig stikkontakt, og det skal på nye anlegg være egen kurs for dette uttaket.

Ved høyere ladestrøm (over 10A), kreves det at en installerer et ladeuttak iht. europeiske standarder.

Det ble i februar 2015 innført et krav om at jordfeilvernet på kurs for ladeuttak (eller evt jordfeilvern installert i selve ladeuttaket), skal være «type B» for å kunne koble ut DC-komponenter (likestrømsfeil) fra bilen.

Frøland & Noss Elektro AS har elektrikere med god erfaring innen elbil-ladere. Vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder i Bergen på vårt arbeid. Våre fagfolk ønsker å yte det lille ekstra for at du skal bli fornøyd med den totale kvaliteten du får hos oss.

Litt informasjon om «Elbil-utvikling» i Norge

Ref: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar/2016-03-30

Det er registrert over 69 000 elbiler i Norge (des 2015). Markedet for elbiler øker, og teknologiutviklingen går svært fort.

Det var registrert 1,24 millioner personbiler med dieseldrift ved utgangen av 2015. Dette er 4,8 prosent flere enn 2014, og dieselbilene utgjorde 47,6 prosent av den totale personbilbestanden. Antallet bensindrevne personbiler ble redusert med 2,5 prosent i den samme perioden til 1,30 millioner, og utgjorde 49,7 prosent av personbilbestanden per 31.12.2015. Antallet elektrisk drevne personbiler(elbiler) økte med hele 79 prosent fra samme periode året før, fra 38 600 til 69 100. Målt som andel av bestanden utgjorde el-bilene 2,6 prosent mot 1,5 prosent året før. I alt var det registrert 2,6 millioner personbiler i Norge ved inngangen til 2016, 2,1 prosent flere enn året før.