Frøland & Noss Elektro AS har som målsetning å være blant de ledende elektroentreprenørene for offentlige byggherrer i Bergen.

Vi har de siste årene hatt mange prosjekter for det offentlige. Haukeland universitetssjukehus, Universitetetet i Bergen, og Bergen kommune er blant våre store kunder.

Arbeidsområdet strekker seg fra offentlige anbud til rammeavtaler og service.

Vårt virkeområde er:

  • Elektroinstallasjoner
  • Tele og datatekniske installasjoner
  • Alarmsystemer
  • Service og vedlikehold

I tillegg til vårt virkeområde har vi et bredt samarbeid med underentreprenører med spesialkompetanse som vi engasjerer i prosjektene våre.

Vi fokuserer på god oppfølging, godt samarbeid med byggherre og andre entreprenører, pålitelighet og et godt sluttprodukt for byggherren og sluttbruker.