Et sikringsskap er kanskje ikke det mest spennende “møbel” du har i hjemmet, men kanskje det viktigste. Der skal det være utstyr som sikrer deg og dine at det er trygt å bruke utstyr som trenger strøm. Ikke bare vanlige sikringer, men også jordfeilbrytere som hindrer utilsiktet strømgjennomgang, overspenningsvern som hindrer at elektrisk utstyr blir ødelagt ved tordenvær eller andre overspenninger, samt en god del mer som trenges i et moderne elektrisk anlegg.

I dag kan sikringsskap leveres i nesten alle størrelser, fargevalg og materialkvalitet. Skapene kan leveres med eget svakstrømsfelt for plassering av server, modem, router etc.

Sikringsskapet er hjertet i det elektriske anlegget. Det er helt sentralt at dette er i sikkerhetsmessig stand. Spesielt eldre sikringsskap bør du som eier holde godt øye med.

Hvis sikringsskapet ditt består av skrusikringer og det er tendenser til varmgang, manglende isolasjon, mangler glass eller annen kapsling, bør en fagarbeider tilkalles for å vurdere tiltak som øker elsikkerheten i anlegget. Det finnes rehabiliteringsløsninger for de aller fleste eldre sikringsskap som med små inngrep gir god elsikkerhet og et moderne utrykk.

Dersom du ønsker en befaring av oss, ta kontakt. Vi har gode priser på oppgradering til nye moderne sikringsskap.

Frøland & Noss Elektro AS har god kjennskap innen sikringsskap. Vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder i Bergen på vårt arbeid. Våre fagfolk ønsker å yte det lille ekstra for at du skal bli fornøyd med den totale kvaliteten du får hos oss.