Frøland & Noss Elektro AS leverer sluttkontroll til private og bedrifter.

«Når en elektroinstallatør har utført arbeider for en kunde, skal det alltid utføres sluttkontroll av arbeidene».

I henhold til forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 skal det utarbeides en rapport fra sluttkontroll utført av elektriker. Sluttkontrollen skal gjennomføres på det aktuelle anlegget.

Rapport fra sluttkontroll er en del av «5 sikre» (risikovurdering, kursfortegnelse, utstyrsdokumentasjon, sluttkontroll og samsvarserklæring) og er en bekreftelse på at sluttkontrollen er utført og skal inneholde alt det som kreves i forhold til forskrifter og normer. Rapporten forteller eier at du har kvalitetssikret installasjonen som er berørt under arbeidene slik at ikke farlige situasjoner kan oppstå.

Frøland & Noss Elektro AS leverer sluttkontroll til private og bedrifter. Vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder i Bergen på vårt arbeid. Våre fagfolk ønsker å yte det lille ekstra for at du skal bli fornøyd med den totale kvaliteten du får hos oss.

slutkontroll