Statoil, Adm. og driftsbygg, 2011-2014

Statoil

Byggeår: 2011-2014

Bruksformål: Hovedkontrollbygg for Statoil

Kategori: Adm. og driftsbygg

Størrelse: 56 000m2 inkl. parkering

Kontraktssum: Totaltekniske fag 400 000 000

Om bygget: Moderne, energiriktig bygg med siste teknologi. De beste bygningsmessige kvaliteter.

Installasjon:

  • Elektro
  • Automatikk
  • TBrann, nødlys, adgang, innbrudd og ITV
  • Varme og kjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg