Statsarkivet, Eksisterende bygg + nybygg, 2007-2012

Statsarkivet

Byggeår: 2007-2012

Bruksformål: Arkiv

Kategori: Eksisterende bygg + nybygg

Størrelse: 8000m2

Kontraktssum: 10 000 000

Om bygget: Verneverdig hovedbygg. Nytt konserveringsbygg.

Installasjon:

  • Elektro
  • Automatikk
  • Brann, nødlys, adgang, innbrudd og ITV
  • AV-installasjon